Правила благоустрою території міста Харкова ПРАВИЛА
благоустрою території міста Харкова

 

Розділ 1.  Загальні положення

 

              1.1. Правила благоустрою території міста Харкова (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, яким встановлюються економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою м. Харкова, порядок благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою міста, регулюються права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті.
 Правила спрямовані на:
 - розроблення та здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території міста у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів;
 - організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;
 - створення умов для реалізації прав суб’єктами у сфері благоустрою міста.
 Дія цих Правил поширюється на відносини, що виникають у сфері благоустрою міста Харкова і спрямовуються на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження та охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.
1.2. Об"єкти благоустрою міста Харкова використовуються відповідно до їх функціонального  призначення  для  забезпечення  сприятливих  умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих  правил  забудови,  інших  вимог,  передбачених законодавством України.
1.3. Організацію благоустрою міста Харкова забезпечують міська рада та її виконавчі органи, районні у місті ради та їх виконавчі органи; здійснюють благоустрій уповноважені ними підприємства, установи, організації відповідно до повноважень, встановлених законом. Благоустрій здійснюється в обов"язковому порядку на всій території міста Харкова. 
1.4. Повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, "Про органи самоорганізації населення", чинними нормативно-правовими актами.  
1.5. Правила є відкритими та доступними для населення, підприємств, установ та організацій всіх форм власності.
1.6. Правила діють на підставі Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про відходи”  та інших нормативно-правових актів, що діють на території України.
            1.7. Правила містять загальнообов"язкові на території міста Харкова норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої чинними нормативно-правовими актами.
1.8. Координацію діяльності в сфері благоустрою структурних підрозділів міської ради, районних у місті рад, підприємств, установ, організацій, фізичних осію здійснює заступник міського голови – директор Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики.
 
Розділ  2.  Визначення термінів

2.1. У цих Правилах  терміни вживаються  в такому значенні:
2.1.1. Балансоутримувач - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує  на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного  проведення  капітального  і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацією згідно з законом.
2.1.2. Благоустрій населених пунктів - комплекс робіт з  інженерного захисту,  розчищення,  осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та   екологічних заходів з покращення мікроклімату,  санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з  метою  її  раціонального  використання,  належного утримання та охорони,  створення умов щодо захисту і  відновлення  сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.
2.1.3. Бульвар - озеленена територія вздовж проспекту, транспортної магістралі, вулиці або  набережної  з  алеями  і  доріжками  для пішохідного руху і місцями короткочасного відпочинку.
2.1.4. Відтворення будинків та споруд, їх фасадів – комплекс заходів з їх відбудови за достовірними науковими даними і первинними проектними матеріалами.
2.1.5. Відходи -  будь-які  речовини,  матеріали  і  предмети,  що утворюються у процесі людської діяльності і  не  мають  подальшого використання  за  місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен  позбутися  шляхом утилізації чи видалення.
2.1.6. Вулично-дорожня мережа - призначена  для  руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо квартальних та інших проїздів, тротуарів,  пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, місця паркування, зупинки транспорту, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.
2.1.7. Автомобільна дорога, вулиця (дорога) – частина території, в тому числі в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг (колій).
2.1.8. Газон – певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей.
2.1.9. Дорожнє покриття - укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів.
2.1.10.  Елементи благоустрою:
1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів,  пішохідних зон і доріжок;
2) зелені насадження (дерева, газони, квітники), у тому числі снігозахисні та протиерозійні, уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, бульварах, у садах, інших об"єктах  благоустрою   загального користування, санітарно-захисних зонах,  на прибудинкових  та інших  територіях;
3) будинки та споруди, їх фасади;
4) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;
5) будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні споруди;
6) комплекси та об"єкти монументального мистецтва;
7) спортивні споруди;
8) обладнання місць для зупинки транспортних засобів;
9) обладнання  (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;
10) технічні засоби регулювання дорожнього руху, у тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки транспортних засобів, переходів, станцій метро, покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки, будинки-пости;
11) засоби та обладнання зовнішньої реклами;
12) ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки для декоративного підсвічування будинків і пам"ятників;
13)  телефонні автомати загального користування;
14) малі архітектурні форми для підприємницької діяльності;
15) малі архітектурні форми некомерційного призначення;
16) шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;
17) урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;
18) садові лави;
19) вуличні годинники, меморіальні дошки;
20) громадські вбиральні;
21) стовпи, опори, обладнання систем освітлення, інші інженерні споруди;
22) інші елементи благоустрою міста Харкова.
2.1.11. Замовник будівельних робіт – особа, що укладає договори на проектування та проведення будівельних робіт, контролює виконання договірних зобов’язань, здійснює інші функції відповідно до законодавства.
2.1.12. Заходи з благоустрою - роботи  щодо відновлення, належного утримання та  раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об"єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.
2.1.13. Кладовище - відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами та/або побудованими крематоріями, колумбаріями чи іншими  будівлями  та спорудами, призначеними для організації поховання  та  утримання  місць поховань.
2.1.14. Користувачі дорожніх об"єктів - учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, які знаходяться в межах „червоних ліній” міських  вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд,  розташованих  у зазначених межах.
2.1.15. Лісопарк – лісовий масив з елементами паркового благоустрою для масового відпочинку населення.
2.1.16. Майданчик сезонної торгівлі – об’єкт благоустрою, на якому надаються в тимчасове користування місця для  продажу товарів та надання послуг сезонного характеру.
2.1.17. Мала архітектурна форма некомерційного призначення – штучний архітектурно-об’ємний елемент (бесідки, ротонди, трельяжі, арки, павільйони, знаки та ін.).
2.1.18. Мала архітектурна форма для провадження підприємницької діяльності - це невелика (площею до 30 кв. метрів) споруда торговельно-побутового призначення, яка виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без спорудження  фундаменту.
2.1.19. Механізоване прибирання – прибирання території із застосуванням поливомиючих, підмітально-прибиральних, снігоприбиральних та інших машин і механізмів.
2.1.20. Міст - споруда, призначена для руху через річку,  яр та інші перешкоди, межами якої є початок і кінець пролітних споруд. За класами мости поділяються на: малі – довжиною до 25 м, середні – довжиною до 100 м, великі – довжиною більше ніж 100 м, позакласові – довжиною більше ніж 500 м.
2.1.21. Місце для організації ярмарку - об’єкт благоустрою міста з визначенням меж земельної ділянки в натурі, яка використовується для проведення ярмарків та/або улаштування майданчиків сезонної торгівлі.
2.1.22. Набережна -  озеленена  та благоустроєна транспортна та пішохідна магістраль уздовж берега річки або водоймища.
2.1.23. Об"єкти благоустрою:
1)   території загального користування:
- парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам"ятки садово-паркового мистецтва, спортивні дитячі, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
- пам"ятки культурної та історичної спадщини;
- майдани, площі, бульвари, проспекти;
- вулиці,  дороги,  провулки,  узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
- пляжі;
- кладовища;
- інші території загального користування;
2) прибудинкові території;
3) території будівель  та споруд інженерного   захисту  територій;
4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.
5) інші території в межах міста Харкова.
2.1.24. Об"єкт культурної спадщини - визначне  місце, споруда (витвір),  комплекс (ансамбль),  їхні частини,  пов"язані  з ними рухомі предмети, а також території чи водні об"єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об"єкти незалежно  від стану  збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.
2.1.25. Пам"ятка - об"єкт  культурної  спадщини,  який  занесено до Державного реєстру нерухомих пам"яток України.
2.1.26. Парк – самостійний архітектурно-організаційний комплекс, який виконує санітарно-гігієнічні функції і призначений для короткочасного відпочинку населення.
2.1.27.  Паспорт зовнішнього оздоблення фасаду – документ, в якому визначається матеріал оздоблення, кольорові рішення фарбування фасадів та їх елементів, що окремо погоджується органами архітектури Харківської міської ради.
2.1.28. Підземний пішохідний перехід - штучна інженерна споруда, призначена для проходу пішоходів під дорогою (вулицею, перехрестям, площею) з інтенсивним рухом.
2.1.29. Прибудинкова територія - територія навколо будинку,  визначена  актом  відповідного органу місцевого самоврядування на право власності чи користування  земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку.
2.1.30. Проїзна частина - частина автомобільної дороги, що безпосередньо призначена для руху транспортних засобів.
2.1.31 Зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, збоку, поряд або над проїжджою частиною вулиць і доріг. До обладнання зовнішньої реклами відносяться опори, блоки тощо.
2.1.32. Рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) відносяться тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні, плоскі та об"ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо).
2.1.33.  Реконструкція будинків та споруд – комплекс будівельних робіт та організаційно-технічних заходів пов’язаних із зміною техніко-економічних показників або використання об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.
2.1.34. Ремонт – комплекс операцій з відновлення стану об’єкта та (або) збільшення його довговічності.
2.1.35. Ремонт будинків та споруд:
а) поточний - комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов’язаних зі зміною її техніко-економічних показників;
б) капітальний - комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників.
2.1.36. Ручне прибирання – прибирання на відповідній території вручну шляхом збирання випадкового сміття, підмітання мітлою, прибирання сміття, снігу, льоду лопатою, видалення їх за допомогою інших засобів.
2.1.37. Робоче місце - місце постійного або тимчасового перебування працівника в процесі трудової діяльності.
2.1.38. Сквер – упорядкована й озеленена ділянка, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення міста та призначена для короткочасного відпочинку населення.
2.1.39. Спортивні  споруди  -  окремі  будівлі  і  комплекси  споруд, призначені для  оздоровчих  та  навчально-тренувальних  занять,  а також змагань з різних видів спорту.
2.1.40. Суб"єкти у сфері благоустрою міста Харкова - учасники відносин у сфері благоустрою міста Харкова, а саме: органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, суб’єкти підприємницької діяльності, органи самоорганізації населення, громадяни.
2.1.41. Територія -  сукупність земельних  ділянок,  які використовуються для розміщення будь якого з об"єктів благоустрою: парків,  скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, мостів, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об"єктів, об"єктів промисловості, комунально-складських та інших у межах населеного пункту.
2.1.42. Утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою  території  населеного  пункту,  а також санітарне очищення  території, її  озеленення,  збереження  та  відновлення об"єктів благоустрою.
2.1.43. Утримання будинків і прибудинкових територій - діяльність, спрямована на задоволення потреб фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення  експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також прилеглої до них  (прибудинкової) території відповідно до вимог  нормативів,  норм,  стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.
2.1.44. Фасад – обмежена поверхня архітектурного об’єкта (частіше вертикальна).
2.1.45. Червона лінія – геодезично фіксована межа, яка відокремлює територію вулиць і доріг від інших видів використання територій поселень, призначається для забезпечення регулювання і містобудівного контролю при забудові, реконструкції і благоустрою поселень, при виділенні земельних ділянок, встановленні умов їх використання.
2.1.46. Шляхопровід - інженерна  споруда  мостового типу над іншою дорогою (залізницею) в місці їх перетину, що забезпечує рух по ній на різних рівнях та дає можливість з"їзду на іншу дорогу.
2.1.47. Ярмарок  – захід, під час якого надаються в тимчасове користування місця для здійснення торговельної діяльності, надання побутових послуг та послуг громадського харчування з метою створення для продавців і покупців товарів та послуг належних умов. Ярмарок організовується на певний період з метою забезпечення населення товарами безпосередньо від виробника, ознайомлення з новою продукцією.

Розділ 3.  Права та обов"язки громадян
у сфері благоустрою міста Харкова

§ 3.1. Громадяни  у  сфері  благоустрою  міста  мають право:

3.1.1. Користуватись об"єктами благоустрою міста.
3.1.2. Брати участь в обговоренні правил та проектів  благоустрою території міста.
3.1.3. Вносити на розгляд органів  місцевого самоврядування, уповноважених ними підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою міста.
3.1.4. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про   затвердження  правил благоустрою території  та  внесення  до них змін,  а також  роз"яснення їх змісту.
3.1.5. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків,  площ, вулиць, кладовищ, братських  могил, обладнанні дитячих  і  спортивних  майданчиків,  ремонті  шляхів і тротуарів, інших об"єктів благоустрою.
3.1.6.  Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою міста в разі,  якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров"ю або майну громадян, фізичних або юридичних осіб.
3.1.7.  Звертатись до суду  з  позовом  про  відшкодування  шкоди, заподіяної майну  чи  здоров"ю   громадян   унаслідок  дій  чи бездіяльності балансоутримувачів об"єктів благоустрою.

§ 3.2. Громадяни   у   сфері   благоустрою   міста зобов"язані:

3.2.1. Утримувати  в  належному  стані закріплені за ними в установленому порядку території.
3.2.2. Дотримуватися  правил  благоустрою   території   міста.
3.2.3. Не порушувати  права  і  законні інтереси інших суб"єктів благоустрою міста.
3.2.4. Відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою міста.
3.2.5. Забезпечувати самостійно або разом з іншими громадянами видалення твердих побутових відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм та норм їх утворення (за винятком випадків, коли плата за вивезення відходів враховується у складі квартплати або плати за утримання будинків та споруд прибудинкових територій);
3.2.6. Дотримуватись Правил утримання домашніх тварин у м. Харкові.  
3.2.7. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, законами України, цими Правилами, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими чинними нормативно-правовими актами.
3.2.8. Попереджувати не пізніше ніж за тиждень до початку робіт балансоутримувача, що обслуговує даний будинок про намір виконання ремонтних робіт, погодити з ним місце розміщення будівельних відходів та забезпечити їх видалення в спеціально відведені місця.
 
Розділ 4.   Права та обов"язки підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів підприємницької діяльності у сфері  благоустрою міста Харкова

§ 4.1. Підприємства, установи, організації, інші суб’єкти підприємницької діяльності у сфері благоустрою міста мають право:

4.1.1. брати  участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій;
4.1.2. брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою міста;
4.1.3. вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території міста або  призводять  до її нецільового використання;
4.1.4. вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров"ю або майну громадян, фізичних або юридичних осіб;
4.1.5. брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та  капітально  відремонтованих  об"єктів благоустрою;
4.1.6. вносити  на  розгляд відповідних виконавчих органів Харківської міської ради, виконавчих органів районних у місті рад, уповноважених ними підприємств, установ та організацій пропозиції щодо поліпшення благоустрою міста.

§ 4.2. Підприємства, установи, організації, інші суб’єкти підприємницької діяльності у сфері благоустрою зобов"язані:

4.2.1.  утримувати або на підставі укладених договорів із спеціалізованими підприємствами забезпечувати утримання в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку, у тому числі закріпленої за ними, на умовах Угоди про організацію взаємовідносин у сфері благоустрою з  відповідним виконавчим органом Харківської міської ради та районної у місті ради, об"єкти благоустрою (їх частини);
4.2.2. здійснювати благоустрій території житлової та громадської забудови з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, а також  встановлених державних стандартів, норм і правил;
4.2.3. постійно утримувати в належному стані фасади закріплених в установленому порядку будівель і споруд, не допускати фарбування монументів, пам’ятників, скульптурних зображень без погодження з Департаментом містобудування, архітектури та земельних відносин;
4.2.4. усувати на закріплених за ними  об"єктах  благоустрою  (їх частинах)  за  власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;
4.2.5. усувати на закріплених за ними об"єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;
4.2.6. проводити згідно з планами,  затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених  за  ними  об"єктів  благоустрою  (їх частин);
4.2.7. у процесі утримання об"єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об"єктів, забезпечення умов їх функціонування та й утримання їх у чистоті і належному стані;
4.2.8. відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, встановлених законодавством України;
4.2.9. вивозити або, на підставі укладених договорів із спеціалізованими підприємствами, забезпечувати вивезення сміття, відходів (у тому числі твердих побутових, негабаритних, будівельних, харчових та інших) згідно з вимогами діючих санітарних норм, укладати договори з спеціалізованими підприємствами на захоронення або утилізацію відходів (у тому числі твердих побутових, негабаритних, будівельних та інших) при утворенні обсягу не менше ніж 15м3 на місяць згідно з діючими нормами утворення;
4.2.10. щорічно протягом першого кварталу надавати до Інспекції з благоустрою м. Харкова Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради копію документів, які підтверджують оплату послуг з вивезення твердих побутових відходів в обсязі діючих норм їх накопичення за попередній рік.
4.2.11. забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та твердих побутових відходів на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами;
4.2.12. проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм згідно з паспортами прив’язки малої архітектурної форми, затвердженими уповноваженими особами;
4.2.13. забезпечувати благоустрій земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи праві користування відповідно до закону;  
4.2.14. обов’язково погоджувати розташування об`єктів торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та розваг, а також тимчасове розміщення об’єктів некомерційного призначення з метою розповсюдження інформації чи з іншою метою, з відповідними органами міської ради, органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду та іншими уповноваженими на те підприємствами, установами, організаціями;
4.2.15. виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, законами України, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.
4.2.16. попереджувати не пізніше ніж за тиждень балансоутримувача, а також особу, що обслуговує даний будинок про намір виконання ремонтних робіт, погодити з ними місце розміщення будівельних відходів та забезпечити їх видалення в спеціально відведені місця;
4.2.17. призначити особу, відповідальну за утримування власної та закріпленої за ними території в належному стані. Розмістити на фасаді будівлі підприємства, установи, організації у зручному для ознайомлення громадян місці однотипну, погоджену з головним архітектором міста табличку з інформацією про цю особу. Інформацію про особу, відповідальну за утримування власної та закріпленої за ними території надати до Інспекції з благоустрою м. Харкова Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради.
4.2.18. Організації, підприємства та установи, які є виконавцями будівельних робіт з будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації,  зобов"язані забезпечити вивезення та розміщення будівельного сміття, не ущільненого ґрунту в спеціально відведені місця, здійснити заходи, пов’язані з унеможливлюванням виносу ґрунту та сміття за межі будівельного майданчику.

Розділ 5. Порядок здійснення благоустрою та утримання території міста Харкова

§ 5.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою.

5.1.1. Балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний  ремонт об"єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил.
5.1.2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах повноважень визначають, відповідно до закону, балансоутримувачів об"єктів благоустрою державної та комунальної форм власності.
5.1.3. Балансоутримувача об"єктів благоустрою, які перебувають у приватній власності, визначають їх власники.
5.1.4. Власник об"єкта благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об"єкта  на  наступний рік та передбачає кошти на виконання цих  заходів. Балансоутримувач об"єкта  благоустрою несе  повну відповідальність за  виконання  затверджених  заходів  у  повному обсязі.
5.1.5 На території об"єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації  можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення. Власники цих будівель та споруд зобов"язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також закріпленої за ними території (прилеглої території)  та/або  брати  пайову участь в утриманні об"єкта благоустрою.
5.1.6. У разі доручення утримання об’єктів та елементів благоустрою третім особам на підставі відповідних договорів або розпорядчих актів, воно повинно здійснюватися з додержанням вимог та умов цих Правил.
5.1.7. Контроль за надходженням плати за користування об’єктами благоустрою (їх частинами), місцевих податків та зборів здійснюють уповноважені особи відповідно до законодавства. 

§ 5.2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування:

1) Парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків.
Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил та інших нормативних актів. 
Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій включає:
- санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя; встановлення, щоденне та по мірі наповнення очищення урн; утримання контейнерів для сміття та відходів, укладення договорів на їх вивезення;
- освітлення територій;
- озеленення, збереження існуючих зелених насаджень;
- відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;
- утримання у належному стані відповідно до цих Правил належних балансоутримувачу будівель, споруд, зокрема їх фасадів, що розташовані на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку;
- встановлення та утримання у належному стані обладнання, приладів освітлення, садових лав, таблиць планів території, меморіальних дощок, пам’ятників та інших елементів благоустрою; 
- забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;
- забезпечення належної роботи атракціонів, обладнання майданчиків для дозвілля та  відпочинку.
Збір листя на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів  здійснюється тільки на головних алеях, доріжках, майданчиках для відпочинку, партерних газонах, галявинах, квітниках. Збирати листя з-під угруповань дерев та чагарників у лісопарках, парках, скверах, садах, зелених зонах забороняється, оскільки це призводить до винесення органічних добрив, зменшення ізоляційного шару для ґрунту. Спалювати листя забороняється.
Утримання в належному стані зелених насаджень парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку включає догляд, обрізання, знесення, висадку зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), що здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України, затверджених у встановленому порядку, інших нормативних актів.
Благоустрій території парків, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється відповідно до затверджених планів. До затвердження відповідних планів благоустрій вказаних об’єктів благоустрою здійснюється з додержанням цих Правил в порядку та обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життю та здоров’ю.
Пошкодження зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.
На територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку суворо забороняється пошкодження елементів благоустрою.
 Догляд за садовими (парковими) урнами включає: видалення сміття, прибирання  бруду, миття, фарбування. Кратність догляду визначається залежно від інтенсивності експлуатації.
Поливальні  пристрої  повинні  бути в справному стані, регулярно оглядатися і ремонтуватися.
Поверхневі і заглиблені поливальні мережі водопроводу на зиму підлягають консервації згідно із встановленими правилами.

2) Пам"яток культурної та історичної спадщини.
Власник або уповноважений ним орган,  користувач зобов"язані утримувати території пам"яток  культурної та історичної спадщини, пам’ятників у належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати  від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства.
Використання пам"яток культурної та історичної спадщини, пам’ятників повинно здійснюватися відповідно до режимів, встановлених органами охорони  культурної спадщини, у такий спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоблення тощо.
Власники пам"яток або їхніх частин або уповноважені ними органи, незалежно від форм власності на ці пам"ятки, зобов"язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір.
Прибирання, збір та вивезення сміття здійснюється згідно із загальним порядком санітарного очищення територій.

3) Майданів, площ, бульварів, проспектів, набережних.
Благоустрій та утримання майданів, площ, бульварів, проспектів міста здійснюється відповідно до порядку, встановленого для благоустрою та утримання доріг, вулиць, умов цих Правил, інших нормативних актів.

4) Доріг,  вулиць (провулків, узвозів, проїздів).
Власники доріг, вулиць або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання та мають право вимагати від користувачів дотримання вимог чинних нормативно-правових актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.
Використовувати дороги не за їх призначенням і встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише за узгодженими з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України рішеннями власників доріг або уповноважених ними органів.
 Озеленення вулиць і доріг здійснюється відповідно до встановлених норм та правил.
Власники  дорожніх об"єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації зобов"язані:
- своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки  руху;
- постійно контролювати  експлуатаційний  стан усіх елементів дорожніх об"єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому  русі,  а  за  неможливості  це  зробити  – невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно  до  діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;
- контролювати якість робіт, що виконуються  підрядними організаціями;
- вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об"єктів у надзвичайних  ситуаціях,  за  несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об"єктів,  аварії на підземних комунікаціях або виникнення інших перешкод у  дорожньому  русі  разом  із  спеціалізованими службами організації дорожнього руху та за погодженням з Державною службою  безпеки дорожнього руху МВС України оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху;
- аналізувати стан аварійності на дорожніх об"єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і   місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи щодо вдосконалення  організації  дорожнього руху для усунення причин та умов,  що  призводять  до  їх  скоєння; 
- разом з  Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України брати участь  в  огляді   місць дорожньо-транспортних пригод для визначення дорожніх умов, за яких вони сталися, та усувати виявлені недоліки;
- сповіщати  виконавчі  органи  відповідних  рад  та  учасників дорожнього руху про закриття або обмеження руху,  стан  дорожнього покриття і рівень аварійності на відповідних ділянках, погодно-кліматичні та інші умови;
- забезпечувати дотримання   вимог  техніки  безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт;
- вулиці з підвищеною інтенсивністю руху в літній період поливати так, щоб забруднення, які накопичуються у при лотковій частині дороги, не викидались водою на смугу зелених насаджень або тротуар.
Власники  транспортних засобів  зобов"язані  виключати можливість винесення на дорожні об"єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.
Забороняється заправляти транспортні засоби пально-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників, займатися торгівлею пально-мастильними та іншими  матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об"єктів, узбіччі та тротуарах.
Власники та користувачі земельних ділянок,  що межують з „червоними лініями” міських вулиць і доріг, зобов"язані:
- утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об"єкти землі,  каміння та інших  матеріалів, сміття;
- установлювати і  утримувати  в  справному  стані  огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об"єкти;
- у місцях розміщення споруд побутово-торгівельного призначення та інших  будинків  і  споруд  масового  відвідування влаштовувати місця  для  стоянки  транспортних  засобів  і  виїзду  на  дорожні об"єкти за погодженням з відповідними виконавчими органами Харківської міської ради.
Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками та користувачами земельних ділянок, а також власники та користувачі малих  архітектурних  форм, що розташовані в межах „червоних ліній” міських вулиць і доріг, зобов"язані на закріпленій території:
             - утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій,  тротуари, 
- забезпечувати виконання дорожньо-експлуатаційними підприємствами на підставі договору  прибирання  сміття,  снігу,  опалого  листя та інших  відходів,  а  в  разі  необхідності  проводити обробку тротуарів протиожеледними  матеріалами; 
- забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших  використовуваних елементів  дорожніх об"єктів відповідно  до їх  функціонального призначення та діючих нормативів;
- у разі виявлення  небезпечних  умов  в експлуатації споруд і об"єктів, аварій  і  руйнувань,  що  призвели до виникнення перешкод у  дорожньому  русі  або  загрожують збереженню елементів дорожніх об"єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об"єктів або уповноважених ними органів, а також Державну службу безпеки  дорожнього руху МВС України;
- дотримуватись вимог діючих норм і правил щодо охорони  дорожніх об"єктів.
У  межах „червоних ліній” міських вулиць і доріг забороняється:
- розміщувати гаражі, голубники та інші споруди й об"єкти, крім об’єктів, визначених відповідними державними будівельними нормами і правилами;
- смітити, псувати   дорожнє   покриття,   обладнання,   зелені насадження;
- спалювати сміття,  опале листя та інші відходи,  складати  їх для тривалого зберігання;
- скидати промислові,  меліоративні  і  каналізаційні  води   в систему дорожнього зливостоку;
- встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку;
- випасати худобу та свійську птицю;
- виконувати будь-які роботи без  одержання  на  те  дозволу  у власника  дорожнього  об"єкта  або  уповноваженого ним органу та погодження з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України.
При виконанні робіт по ремонту і утриманню автомобільних доріг, вулиць та  залізничних  переїздів  дорожньо-експлуатаційні організації у першочерговому порядку  повинні  здійснювати  заходи щодо  безпеки  дорожнього  руху  на основі  обліку  і аналізу дорожньо-транспортних  подій,  результатів  обстежень і огляду автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів і, передусім, на аварійних і небезпечних ділянках та у місцях   концентрації дорожньо-транспортних подій.
Місця роботи в нічний час повинні мати належне освітлення та попереджувальні знаки.   
Власники  дорожніх  об"єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації, користувачі дорожніх об"єктів та спеціалізовані  служби  організації дорожнього руху зобов"язані забезпечувати зручні і безпечні  умови  руху,  сприяти  збільшенню пропускної спроможності дорожніх об"єктів,  запобігати травмуванню учасників дорожнього руху,  пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об"єктів, забрудненню навколишнього середовища.
Всі  дорожні об"єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку і паспортизації власниками дорожніх об"єктів або уповноваженими ними органами. Основними вимогами до транспортно-експлуатаційного стану дорожніх об"єктів є відповідність контрольованих   показників окремих  їх  елементів  і об"єктів у цілому ДСТУ 3587. Ремонт і утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі регламентується РДИ-204 УССР 049.
Ремонт і утримання дорожніх об"єктів повинні виконуватися відповідно до технічних правил ремонту і  утримання  автомобільних доріг загального  користування  і  технічних  правил  ремонту  і утримання  міських  вулиць  і  доріг, інших будівельних та санітарних норм та правил, у тому числі ВБН В.3.2.-218-182-2003. Якість робіт по ремонту та утриманню об"єктів повинна відповідати вимогам комфортності, економічності та  безпеки дорожнього руху.
 Питання виробничої діяльності комунальних служб, пов"язані із закриттям або обмеженням руху, погоджуються з органом державного управління автомобільними дорогами загального користування та   відповідними  державними  органами  з безпеки дорожнього руху.
 Закриття вулиць і шляхів для руху транспорту (повністю або частково) здійснюється з повідомленням не менше ніж за три робочих дні Департаменту транспорту і зв’язку, Державної служби безпеки дорожнього руху МВС України.    
 
            

5) Пляжів.
 Території пляжів зобов’язані утримувати у належному стані їх балансоутримувачі або особи, яким вказані території передані згідно з договорами оренди, відповідно до умов, передбачених цими Правилами та іншими нормативними актами. Території пляжів, що не передані у користування згідно договорів оренди, утримують в належному стані особи, уповноважені на те рішенням виконкомів районних у місті рад;
 Території пляжів повинні бути обладнані приладами освітлення, переважно енергозберігаючими. Кількість та потужність освітлювальних засобів повинна забезпечувати достатнє освітлення для забезпечення безпечного перебування на території пляжів у вечірні та нічні часи громадян.
 Утримання територій пляжів включає санітарне очищення, вживання заходів щодо запобігання забрудненню річок та водоймищ, охорону зелених насаджень, огородження відповідної території, у тому числі декоративне. 
 Особи, які утримують пляжі:
 -  забезпечують громадян питною водою;
 - забезпечують належний санітарний стан території пляжу;
 - забезпечують встановлення та належний санітарно-технічний стан туалетів;
 - встановлюють урни, які необхідно очищувати по мірі наповнення;
 - забезпечують роботу приладів освітлення у темний час доби.
 На території пляжів в обов’язковому порядку організовуються рятувальні станції, санітарні пункти, інші об’єкти відповідно до вимог законодавства.
 На території пляжів забороняється влаштування стоянки суден, катерів, інших моторних плавчих засобів у межах території пляжів.

             6) Кладовищ.
Утримання кладовищ, військових кладовищ, військових ділянок на кладовищах, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань,  братських  могил,  а  також  могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується виконавчим органом  міської  ради  за  рахунок  коштів місцевого бюджету.
Утримання військових кладовищ, військових ділянок на цивільних кладовищах, військових  братських  та  одиночних  могил забезпечують  виконавчі органи міської ради, органи виконавчої влади із залученням органів  охорони  культурної спадщини відповідно до їх повноважень.
Утримання місць поховань, що перебувають на державному обліку як об"єкти культурної  спадщини,  забезпечують  виконавчі органи міської ради із залученням органів охорони культурної спадщини відповідно до їх компетенції.
Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання,  колумбарних ніш, намогильних споруд і склепів здійснюється  відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.
Утримання кладовищ, а також інших місць поховання забезпечують виконавчі органи міської ради у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої  влади  у сфері  житлово-комунальної політики України.
 Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає  використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил.
 Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням  відповідного органу місцевого самоврядування у випадку постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха. Місця невідомих поховань, віднесені в установленому законодавством порядку до об"єктів культурної спадщини, беруть на державний облік і утримують органи охорони культурної спадщини.
Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.
Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів  давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

7) Місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування транспорту).
На територіях місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) забезпечується додержання загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Правил, встановленого порядку та режиму паркування.
Утримання у належному стані територій місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) здійснюють їх балансоутримувачі або особи, яким передані зазначені території у користування згідно з договором, або особи, на яких обов’язок по утриманню відповідної території покладений актом міської ради чи виконавчого комітету.
У випадку розміщення місць для паркування на проїзній частині дороги санітарне очищення території здійснюють особи, на яких покладений обов’язок по прибиранню такої дороги, або особи, на яких обов’язок по утриманню відповідної території покладений договором або актом міської ради чи виконавчого комітету.
У спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних засобів забороняється:
- засмічувати  територію, а також мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях;
- розпалювати вогнища;
- торгівля;
- зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття;
- псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.
 Місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування) використовуються виключно за цільовим призначенням. Не допускається захаращення території місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) сміттям, відходами, товарами, тарою, обладнанням тощо.
Особи, які утримують місця для стоянки транспортних засобів:
 - забезпечують належний санітарний стан території;
 - забезпечують встановлення та належний санітарно-технічний стан туалетів;
 - встановлюють урни, які необхідно очищувати по мірі наповнення;
 - забезпечують роботу приладів освітлення у темний час доби.

8) Майданчиків для дозвілля та відпочинку.
Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені  вказані майданчики відповідно до договору.
Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров’я громадян, наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися  у належному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. 
Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

9) Місць для організації ярмарків та майданчиків сезонної торгівлі.
Місця для організації ярмарків та майданчики для сезонної торгівлі утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою проведення цих заходів. 
Організація ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі має відповідати вимогам Правил торгівлі на ринках м. Харкова, затвердженим відповідним рішенням, санітарним, ветеринарно-санітарним, протипожежним нормам з урахуванням тимчасового фактору. При проведенні ярмарку, сезонної торгівлі забезпечується додержання вимог цих Правил, інших нормативних актів.
Особи, яким надаються земельні ділянки з метою організації ярмарків та (або) сезонної торгівлі, зобов’язані:
- забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення;
- укласти договір на вивезення твердих побутових відходів відповідно до затверджених норм їх утворення;
- встановити сміттєзбірники (урни)  для збирання відходів та сміття;
- забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, зокрема зелених насаджень, на наданій території.
Для організації ярмарку або майданчика сезонної торгівлі суб’єкти господарської діяльності зобов’язані отримати статус оператора шляхом укладення відповідного договору.
Контроль за порядком організації ярмарків та сезонної торгівлі здійснює управління з питань підприємництва, інвестицій та споживчого ринку.

§ 5.3. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території, території житлової та громадської забудови

5.3.1. Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм, Правил утримання житлових будинків та при будинкових територій.
5.3.2. Обов’язковими елементами зовнішнього благоустрою прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку є засоби та обладнання зовнішнього освітлення, лавки та урни, які розмішують перед входом до будинку, внутрішньоквартальні проїзди з місцями паркування автотранспорту мешканців будинку, тротуари, газони, квітники, зелені зони, дитячі майданчики, місця вигулу домашніх тварин.
5.3.3. Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.
5.3.4. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території проводиться  її  власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач  присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування,  прилеглої до його  присадибної ділянки.
5.3.5. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться органом місцевого самоврядування.
5.3.6. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, приватним підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати сміття, фекалії у балки, особливо на території, прилеглі до приватної забудови.
5.3.7. Забороняється паркування автотранспортних засобів на внутрішньоквартальних проїздах у безпосередній близькості до будівель, якщо це заважає безперешкодному проїзду  спеціальних машин „швидкої допомоги”, пожежних, прибиральної та аварійної техніки, вивантаженню контейнерів для збору відходів.
5.3.8. Забороняється розміщення, залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови без відповідного дозволу більше 1 доби.
5.3.9. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з майданчиками для тимчасового накопичення  відходів. Доцільно їх збирати до купи, не допускаючи рознесення вулицями, прибирати у спеціально відведені місця для компостування або вивозити на звалище.

§ 5.4. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій підприємств, установ, організацій та закріплених за ними територій на умовах договору

5.4.1. Підприємства,  установи, організації забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи користування, відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.
5.4.2. Харківська міська рада та її виконавчі органи, районні у місті ради та їх виконавчі органи можуть закріплювати для утримання у належному стані за підприємствами, установами, організаціями прилеглі до їх земельних ділянок території шляхом укладання Угоди про організацію взаємовідносин у сфері благоустрою між суб’єктом господарської діяльності, виконавчим комітетом відповідної районної у місті ради та Департаментом житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради.
5.4.3. Підприємства,  установи, організації, розташовані на території об"єкта благоустрою, з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту можуть залучати для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації.
5.4.4. Підприємства, установи, організації повинні  утримувати  власну та закріплену  за ними  територію в належному стані відповідно до умов Угоди про організацію взаємовідносин у сфері благоустрою, цих Правил, вимог законодавства або брати пайову участь в утриманні цього об"єкта відповідно договору між суб’єктами, які  розміщуються  на території об"єкта благоустрою та його балансоутримувачем.
5.4.5. Межі та режим утримання у належному стані закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території затверджують виконавчі комітети районних у місті рад.
5.4.6. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров"ю  громадян  на  власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях, відповідно до закону.

§ 5.5. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій будівель та споруд  інженерного  захисту

5.5.1. Утримання в належному стані територій  будівель та споруд інженерного захисту здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.
5.5.2. Благоустрій та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту мають забезпечувати нормальну роботу та експлуатацію вказаних будівель та споруд.

§ 5.6.  Порядок санітарного очищення території міста Харкова

5.6.1. Санітарне очищення території міста Харкова включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення  у встановлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території міста відповідно до вимог цих Правил, Санітарних правил утримання територій населених місць СанПіН 42-128-4690-8 (надалі Санітарні правила), рішень міської ради, чинного законодавства.
5.6.1.1. Підприємства, установи та організації, які забезпечують виконання робіт із санітарного очищення власної та закріпленої території щорічно розробляють схему (графік) санітарного очищення та узгоджують її з виконавчими органами районних у місті рад та Інспекцією з благоустрою м. Харкова Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Харківської міської ради.
5.6.1.2. Схема (графік) санітарного очищення розробляється таким чином, щоб забезпечити одночасне комплексне прибирання покриття проїзної частини, зупинок маршрутних транспортних засобів, трамвайних колій, зелених насаджень, прилеглих до проїзної частини вулиць, тротуарів та очищення урн.
5.6.1.3. Прибирання міських територій здійснюється один раз на день: до 7-00 влітку та до 8-00 взимку.
5.6.1.4. Прибирання місць масового перебування людей (зупинок громадського транспорту, ринків, вокзалів і т. д.) проводиться не менше ніж 3 рази на день (протягом усього робочого дня)
5.6.1.5. У випадках екстремальних погодних явищ режим прибирання встановлюється відповідно до спеціально затверджених графіків.
5.6.1.6. В першу чергу забезпечується прибирання території історико-культурного ареалу міста.
5.6.1.7. З метою приведення в належний санітарний стан території міста виконавчий комітет міської ради та виконавчі комітети районних у місті рад щорічно наприкінці осінньо-зимового сезону приймають відповідні рішення.
5.6.2 Обов’язок по механізованому та ручному прибиранню територій, вчинення протиожеледних заходів: 
1) покриття проїзної частини міських проспектів, вулиць, провулків, набережних, бульварів, площ за кошти міського бюджету – покладається на відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства;
2) дворів, тротуарів, покриття проїзної частини місцевих проїздів, прибудинкової території житлового фонду територіальної громади в межах наданих в установленому порядку територій – покладається на балансоутримувачів житлового фонду. Прибирання місцевих проїздів може виконуватись дорожньо-експлуатаційними підприємствами на підставі договору;
3) дворів, тротуарів, покриття проїзної частини місцевих проїздів, прибудинкової території житлового фонду відомств в межах наданих в установленому порядку територій – покладається на відповідні відомства; 
4) тротуарів, покриття проїзної частини місцевих (внутрішньоквартальних) доріг, закріплених в установленому порядку прилеглих до приватних домоволодінь територій, – покладається на власників домоволодінь, а координація та контроль виконання цього обов’язку - на виконкоми районних у місті рад;
5) дворів, тротуарів, покриття проїзної частини місцевих проїздів, прибудинкової в межах наданих в установленому порядку території, у тому числі будівель, що утримуються товариством власників багатоквартирного будинку, – покладається на балансоутримувача будівель, товариства власників багатоквартирних будинків;
6) дворів, тротуарів, майданчиків, покриття проїзної частини, інших територій земельних ділянок що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам та територій на відстані 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці, – покладається на відповідні підприємства, установи, організації, приватних підприємців, громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок;
7) територій, прилеглих до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування,  громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, палаток, ларьків, кіосків, інших об’єктів торгівлі на відстані 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці – покладається на суб’єктів господарювання, що експлуатують вказані об’єкти;
8) охоронних зон залізничної колії, ліній електропередач, трамвайної колії – покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують;
9) територій, прилеглих до АЗС, на відстані 50 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці – покладається на суб’єктів господарювання,  які експлуатують вказані об’єкти;
10) територій, прилеглих до