alt="1" />Постанова КМУ № 1225 Про впровадження системи збирання, сортування,транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки)КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А
від 9 липня 1999 р. N 1225
Київ

( Постанову скасовано на підставі Указу Президента N 915/99 від 22.07.99 )
 Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

 
      1. Затвердити такі, що додаються:      Порядок збирання,  сортування,  транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки);      тарифи на послуги із збирання,  сортування,  транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки).      Порядок оплати     послуг     із     збирання,    сортування, транспортування,  переробки  та   утилізації   використаної   тари (упаковки).
 
     2. Міністерству економіки, Міністерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, Державній митній службі,
Державній  податковій адміністрації у місячний термін розробити та затвердити порядок здійснення контролю  за  справлянням плати  за надання послуг із збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки).
 
     3. Міністерству економіки  проводити  аналіз  стану  у  сфері поводження  з  використаною  тарою  та  упаковкою і в разі потреби вносити Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін і  доповнень  до  Порядку збирання,  сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки),  тарифів  на послуги  із збирання,  сортування,  транспортування,  переробки та утилізації використаної тари (упаковки) та порядку  оплати  послуг із збирання,  сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки). 
Прем"єр міністр України                     
 В.ПУСТОВОЙТЕНКО 
  Інд. 33 
  ЗАТВЕРДЖЕНО  постановою Кабінету Міністрів України 
від 9 липня 1999 р. N 1225 


ПОРЯДОК  
збирання, сортування, транспортування, переробки  та утилізації використаної тари (упаковки)

     1. Цей   Порядок  спрямовано  на  забезпечення  максимального збирання,  сортування,  транспортування,  переробки та  утилізації використаної     тари    (упаковки),    ощадливого    використання матеріально-сировинних  та  енергетичних   ресурсів,   на   захист довкілля.  Порядок  є  обов"язковим  для виконання підприємствами,  установами,  організаціями та  іншими  суб"єктами  підприємницької діяльності,  які у своїй діяльності використовують тару, упаковку, закупорювальні засоби і одноразовий посуд (далі - тара (упаковка), займаються їх збиранням, сортуванням, транспортуванням, переробкою та утилізацією.
 
      2. Терміни,  що  вживаються  в  цьому  Порядку,  мають   таке значення:      використана тара   (упаковка)   -   відходи  тари,  упаковки, закупорювальних засобів та одноразового посуду,  які утворилися  в
процесі споживання чи застосування продукції, що знаходилася у цій тарі (упаковці),  і повністю або частково втратили  свої  первісні якості й підлягають подальшій переробці;
     збирання використаної тари (упаковки) - діяльність, пов"язана із збиранням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи на об"єктах,  включаючи сортування відходів,  з метою подальшої їх утилізації або видалення;
     переробка (обробка)   відходів   -    здійснення    будь-яких технологічних операцій,  пов"язаних із зміною фізичних чи хімічних
властивостей використаної  тари  (упаковки),  з  метою  екологічно безпечного її зберігання, перевезення, утилізації чи видалення;
     утилізація відходів  -  використання  відходів  як  вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів.
 
     3. Збирання використаної тари  (упаковки),  крім  забрудненої пестицидами,    радіонуклідами   або   шкідливими   (небезпечними) речовинами,  провадиться заготівельними або іншими підприємствами, у статутах яких передбачена така діяльність і які мають відповідні виробничі  потужності  та  обладнання  для  збирання,  обробки  та подальшого транспортування відходів для утилізації.
 
     4. Заготівельні   та   інші   підприємства,   які  займаються збиранням тари (упаковки) проводять первинну її обробку згідно  із
стандартами,  технічними  умовами  та  іншими нормативно-правовими актами і поставляють переробним підприємствам на умовах договору.
 
     5. Приймальний  пункт,  в  який  здається  використана   тара (упаковка),  повинен  мати  обладнане  місце  для її зберігання за
видами,  терези,  відповідні  технічні  засоби,  а   також   книгу пропозицій.
 
     6. За  власним бажанням збирання використаної тари (упаковки)
можуть здійснювати громадяни.
 
     7. Підприємства,  установи,  організації  та  інші   суб"єкти підприємницької  діяльності,  в  яких  утворюється,  накопичується
використана  тара   (упаковка)   та   які   у   своїй   діяльності використовують  тару  (упаковку)  для  пакування,  транспортування
продукції,  одноразовий посуд і збирають, сортують, транспортують, переробляють та утилізують їх самостійно, повинні:
     не допускати знищення використаної тари (упаковки);      здійснювати роздільне збирання,  сортування використаної тари (упаковки) за видами, у тому числі шляхом установлення спеціальних контейнерів   з   такими   написами:   "Картон,  папір",  "Метал", "Пластмаса", "Скло", "Комбіновані матеріали", "Текстиль" тощо;      укладати договори   із   заготівельними    або    переробними підприємствами на передачу використаної тари (упаковки);
     визначати осіб, відповідальних за цю роботу.
 
     8. Сортування відходів житлово-експлуатаційними організаціями провадиться на договірних засадах.
 
     9. Заготівельні і переробні підприємства  разом  з  місцевими державними   адміністраціями   проводять   через   засоби  масової інформації агітаційну роботу серед населення з питань  роздільного збирання використаної тари (упаковки). 

  
 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України 
від 9 липня 1999 р. N 1225 


  
                             ПОРЯДОК
              оплати послуг із збирання, сортування,
             транспортування, переробки та утилізації
                   використаної тари (упаковки)

     1. Цей  Порядок  визначає механізм оплати послуг із збирання, сортування,  транспортування, переробки та утилізації використаної тари   (упаковки)  підприємствами,  установами,  організаціями  та іншими суб"єктами підприємницької діяльності,  які  використовують тару,  упаковку,  закупорювальні засоби, одноразовий посуд (далі - тара (упаковка) та які  імпортують  в  Україну  продукцію  в  тарі (упаковці).
 
     2. Дія   цього   Порядку   не  поширюється  на  підприємства, установи, організації та інші суб"єкти підприємницької діяльності,
які  використовують  тару  (упаковку)  для  пакування продукції на експорт,  випускають хлібобулочні вироби  в  упаковці,  ввозять  в Україну гуманітарну і технічну допомогу.
 
     3. Терміни, що вживаються в цьому Порядку:      зворотна тара - тара, яка після використання повертається для повторного застосування для тієї ж мети;
     споживча тара (упаковка)  -  тара  (упаковка),  яка  разом  з продукцією   (товаром)  доходить  до  кінцевого  споживача,  є  її
невід"ємною частиною, включена до вартості продукції (товару);
     транспортна тара   (упаковка)   -   тара   (упаковка),    яка використовується  для  укладання,  транспортування  та тимчасового
зберігання   продукції   (товару)   у   споживчій   упаковці   або неупакованої продукції (товару).
 
     4. Підприємства,   установи,   організації,   інші   суб"єкти підприємницької діяльності,  що використовують тару (упаковку) для
пакування   і  транспортування  продукції  і  не  забезпечують  її збирання та утилізацію,  укладають договори з Державною  компанією  "Укртарапереробка"      Мінекономіки      (далі     -     компанія "Укртарапереробка") про надання послуг  із  збирання,  сортування, транспортування,   переробки   та   утилізації  використаної  тари (упаковки) та вносять плату  за  надання  цих  послуг  на  рахунок компанії  "Укртарапереробка"  відповідно  до  затверджених тарифів щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.
     Розмір плати визначається залежно від ваги  тари  (упаковки), що   використана  для  пакування  і  транспортування  реалізованої продукції.
 
     5. Виробники,  що  виготовляють  тару   (упаковку),   повинні зазначати її вагу.
 
     6. Підприємства,   установи,  організації  та  інші  суб"єкти підприємницької діяльності,  що імпортують в Україну товари в тарі
(упаковці),   вносять   плату   за  надання  послуг  із  збирання, сортування,  транспортування, переробки та утилізації використаної
тари    (упаковки)    на   рахунок   компанії   "Укртарапереробка" безпосередньо під час митного оформлення товарів.
     Розмір плати  визначається  залежно   від   митної   вартості імпортованого товару відповідно до затверджених тарифів.
 
     7. Плата   за   надання   послуг   із  збирання,  сортування, транспортування  переробки   та   утилізації   використаної   тари
(упаковки)  відноситься  на  валові  витрати  відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).
 
     8. Підприємства,  установи,  організації  та  інші   суб"єкти підприємницької  діяльності усіх форм власності подають Кримському
республіканському,  обласним,  Київському   та   Севастопольському міським    управлінням   Державної   компанії   "Укртарапереробка" щоквартальну звітність про внесення плати  за  надання  послуг  із збирання,  сортування,  транспортування,  переробки  та утилізації використаної   тари    (упаковки)    за    формою,    затвердженою Держкомстатом.
 
     9. Кошти   за   надання   послуг   із  збирання,  сортування, транспортування,  переробки  та   утилізації   використаної   тари
(упаковки) використовуються за погодженням з Мінекономіки на:
     створення та    розширення    в    усіх    регіонах   України матеріально-технічної  бази  підприємств,  установ,   організацій, інших суб"єктів підприємницької діяльності, які надають послуги із збирання,  сортування,  транспортування,  переробки та  утилізації використаної  тари (упаковки);  проведення технічної реконструкції цих  підприємств;   розроблення   та   впровадження   прогресивних технологій   та  обладнання;  реалізацію  інвестиційних  проектів, спрямованих на впровадження нових технологій у сфері поводження  з відходами;
     проведення робіт,   пов"язаних   із   роздільним   збиранням, сортуванням,   транспортуванням,   переробкою    та    утилізацією
використаної тари (упаковки);
     часткове відшкодування  витрат  органам  Державної податкової адміністрації відповідно до статті 6 Закону України "Про  внесення змін  і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 3813-12 );      рекламно-освітню роботу,  проведення   наукових   досліджень, науково-методичних   конференцій,   підготовку  та  перепідготовку спеціалістів у сфері поводження з відходами;
     утримання і технічне забезпечення апарату Державної  компанії "Укртарапереробка"  та її Кримського республіканського,  обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь.
 
     10. Органи Державної  податкової  адміністрації  і  Державної інспекції  з  контролю  за  цінами  під  час  проведення перевірок
здійснюють контроль за нарахуванням і внесенням плати  за  послуги із збирання,  сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної   тари   (упаковки)    підприємствами,    установами, організаціями та іншими суб"єктами підприємницької діяльності.