Постанова КМУ №915 Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировиниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 26 липня 2001 р. N 915
Київ
Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини

 

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2002 року N 1069,
від 26 липня 2002 року N 1084,
від 26 листопада 2003 року N 1844,
від 17 березня 2004 року N 324
З метою створення умов для організації збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини, а також зменшення негативного впливу відходів на довкілля Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства економіки щодо перетворення державної компанії з переробки та утилізації використаної тари й упаковки "Укртарапереробка" в державну компанію "Укрекокомресурси" (далі - Компанія) з віднесенням її до сфери управління Міністерства економіки та покладенням на неї виконання функцій щодо розроблення і організації впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів, у тому числі використаної тари (упаковки) вітчизняного та імпортного виробництва, як вторинної сировини.

(на часткову зміну пункту 1 державну компанію "Укрекокомресурси" підпорядковано Кабінетові Міністрів України згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2002 р. N 1069)

2. Затвердити тарифи на послуги із збирання, сортування, перевезення, переробки та утилізації використаної тари (упаковки) у такому розмірі:

Матеріал, з якого виготовлено тару (упаковку) Тарифи, гривень за кілограм, без податку на додану вартість
  загальні щодо продукції дитячого харчування та медпрепаратів
Картон, папір 0,35 0,17
Пластмаси 0,85 0,42
Скло 0,15 0,07
Метал:    
жерсть 0,4 0,2
алюміній, фольга 1,1 0,55
інші 0,2 0,1
Комбінований 1,25 0,63
Натуральний (дерево, текстиль тощо) 0,2 0,1
Інший 0,25 0,13.

Зазначені тарифи вводяться в дію після затвердження порядку збирання, сортування, перевезення, переробки та утилізації використаної тари (упаковки) та порядку здійснення контролю за тарою (упаковкою), у якій надходять імпортні товари, що підлягають митному оформленню в режимі випуску у вільний обіг на території України, і застосовуються до загального обсягу тари (упаковки), яка використовується для пакування, перевезення, у тому числі у разі імпортування продукції в тарі (упаковці). (пункт 2 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2002 р. N 1084, із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2003 р. N 1844)
3. Установити такі мінімальні норми утилізації використаної тари (упаковки) для підприємств, установ, організацій усіх форм власності, які самостійно забезпечують збирання, сортування, заготівлю та утилізацію використаної тари (упаковки) з-під виробленої або імпортованої продукції на всій території України, де реалізується така продукція, у відсотках до загальної маси тари (упаковки) за всіма видами матеріалів: 2003 рік - 10, 2004 рік - 15, 2005 рік - 20, у наступні роки - 30. (пункт 3 в редакції постанов Кабінету Міністрів України від 26.07.2002 р. N 1084, від 26.11.2003 р. N 1844)

(дію пункту 3 поширено на підприємства, установи та організації всіх форм власності, що виробляють або імпортують продукцію, внаслідок використання якої утворюються окремі види відходів як вторинна сировина, визначені в Переліку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 р. N 324, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 р. N 324)

4. Дія цієї постанови не поширюється на тару (упаковку) експортної продукції, хліба, хлібобулочних виробів та молока, продукції гуманітарної і технічної допомоги.
5. Установити, що:
а) підприємства, установи, організації усіх форм власності, що використовують тару (упаковку) для пакування і перевезення продукції, зобов"язані забезпечити збирання (приймання), зберігання і утилізацію усіх видів використаної тари (упаковки), в якій знаходилася продукція цих підприємств, установ, організацій, на всій території, де реалізується продукція; підприємства, установи, організації, що імпортують продукцію в тарі (упаковці), у разі укладення угод на поставку в Україну товарної продукції зобов"язані передбачити утилізацію чи вивезення з України всього обсягу використаних матеріалів і тари. При цьому підприємства, установи, організації, що використовують тару (упаковку) для пакування і перевезення продукції або імпортують продукцію в тарі (упаковці), можуть це виконувати:
самостійно з дотриманням вимог законодавства здійснювати збирання, сортування, заготівлю та утилізацію використаної тари (упаковки) відповідно до мінімальних норм утилізації; шляхом укладення договорів про надання послуг із збирання, сортування, перевезення, переробки та утилізації використаної тари (упаковки) з Компанією чи іншими спеціалізованими підприємствами, що мають відповідні ліцензії і умови для надання таких послуг на території України, де реалізується та утворюється відповідна використана тара (упаковка), а також здійснення оплати за надання обумовлених послуг згідно із загальним обсягом тари (упаковки), яка використовується для пакування та перевезення продукції за затвердженими тарифами. Плата за надання Компанією зазначених послуг встановлюється відповідно до тарифів, затверджених пунктом 2 цієї постанови, та вноситься підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, що використовують тару (упаковку) для пакування і перевезення продукції і не забезпечують її приймання та утилізацію, на спеціальний рахунок Компанії щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, а підприємствами - імпортерами продукції в тарі (упаковці) - не пізніше семи днів від дати митного оформлення продукції, що ввозиться на територію України;

(дію підпункту "а" пункту 5 поширено на підприємства, установи та організації всіх форм власності, що виробляють або імпортують продукцію, внаслідок використання якої утворюються окремі види відходів як вторинна сировина, визначені в Переліку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 р. N 324, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 р. N 324)

б) кошти, які надходять на рахунок Компанії від надання послуг із збирання, сортування, перевезення, переробки та утилізації використаної тари (упаковки), після сплати податків (обов"язкових платежів) спрямовуються: у розмірі 45 відсотків - Кримському республіканському, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням Компанії для розширення мережі окремого збирання і заготівлі використаної тари (упаковки), в тому числі придбання необхідних для цього обладнання, інформаційних засобів тощо, для провадження господарської діяльності зазначених управлінь; у розмірі 45 відсотків - для створення потужностей з переробки та утилізації використаної тари (упаковки), твердих побутових та інших відходів як вторинної сировини; розроблення та впровадження прогресивних технологій і обладнання; реалізації на конкурсній основі інвестиційних проектів, пов"язаних з упровадженням нових технологій у сфері поводження з відходами; освітньої роботи; проведення наукових досліджень з питань поводження з відходами; підготовки та перепідготовки спеціалістів у цій сфері, рекламних заходів; проведення виставок, науково-практичних конференцій та інших організаційних заходів у сфері поводження з відходами; у розмірі 10 відсотків - Компанії для утримання і забезпечення діяльності її центрального апарату. Контроль за цільовим використанням зазначених коштів організовується Кабінетом Міністрів України.

(дію підпункту "б" пункту 5 поширено на підприємства, установи та організації всіх форм власності, що виробляють або імпортують продукцію, внаслідок використання якої утворюються окремі види відходів як вторинна сировина, визначені в Переліку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 р. N 324, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 р. N 324)

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2002 р. N 1084, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2003 р. N 1844)

6. Міністерству економіки:
а) за погодженням з Антимонопольним комітетом розробити та затвердити у місячний термін: статут Компанії, в якому, зокрема, передбачити створення технічної ради з представників заінтересованих центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій для забезпечення прозорості і громадського контролю в частині використання коштів та реалізації інвестиційних проектів на конкурсних засадах; порядок збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки);
б) разом з Державною митною службою розробити та затвердити в місячний термін порядок здійснення митного оформлення імпортних товарів у тарі (упаковці);
в) подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо: впровадження систем збирання, переробки та утилізації інших відходів як вторинної сировини, крім використаної тари (упаковки); удосконалення законодавства стосовно відповідальності за правопорушення у сфері поводження з відходами тари (упаковки);
перетворення Компанії у відкрите акціонерне товариство;
г) забезпечити проведення аналізу стану справ у сфері поводження з відходами як вторинною сировиною, в тому числі з використаною тарою (упаковкою), і подати Кабінетові Міністрів України пропозиції з метою поліпшення діяльності у цій сфері.

7. Державній митній службі щокварталу надавати Міністерству економіки інформацію щодо митного оформлення імпортних товарів у тарі (упаковці).

8. Державному комітетові стандартизації, метрології та сертифікації забезпечити:
перегляд до 1 січня 2002 р. державних стандартів щодо якісних і кількісних характеристик пакувальних матеріалів; розроблення і затвердження до 1 грудня 2002 р. державного стандарту на маркування пакувальних матеріалів. Міністерству економіки і Міністерству фінансів передбачити і виділити кошти для фінансування зазначених робіт.

9. Державній інспекції з контролю за цінами, Міністерству екології та природних ресурсів і Державній податковій адміністрації відповідно до своєї компетенції здійснювати контроль за виконанням вимог цієї постанови підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, які використовують тару (упаковку) для пакування, транспортування продукції або імпортують продукцію в тарі (упаковці).
(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2002 р. N 1084)

10. Міністерству освіти і науки передбачати ознайомлення учнів загальноосвітніх навчальних закладів з основами поводження з твердими побутовими відходами.

11. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем"єр-міністр України А. КІНАХ

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 915