Закон України Про охорону земельЗ А К О Н У К Р А Ї Н И

Про охорону земель


( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 39, ст.349 )


Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні основи
охорони земель з метою забезпечення їх раціонального використання,
відтворення та підвищення родючості ґрунтів, інших корисних
властивостей землі, збереження екологічних функцій ґрунтового
покриву та охорони довкілля.