Закон України Про охорону навколишнього природного середовищаЗАКОН УКРАЇНИ

Про охорону навколишнього природного середовища
Охорона навколишнього природного середовища, раціональне
використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки
життєдіяльності людини - невід"ємна умова сталого економічного та
соціального розвитку України.

З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну
політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої
і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і
здоров"я населення від негативного впливу, зумовленого
забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення
гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне
використання і відтворення природних ресурсів.

Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні основи
організації охорони навколишнього природного середовища в
інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.