Закон України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населенняЗАКОН УКРАЇНИ

Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення

Цей Закон регулює суспільні відносини, які виникають у сфері
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, визначає
відповідні права і обов"язки державних органів, підприємств,
установ, організацій та громадян, встановлює порядок організації
державної санітарно-епідеміологічної служби і здійснення
державного санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні.